Background

Księgowość i finanse

Rachmistrz GT


Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.


Więcej informacjiRewizor GT


System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.


Więcej informacjiBiuro GT


System wspomagający pracę biura rachunkowego.


Więcej informacji